Neveřejné výpisy | Obec Křenice

zavolejte nám
zavolejte nám
+420 323 602 206
Úřední hodiny
Úřední hodiny
Po: 17:00 - 19:00
St: 09:00 - 11:30

Neveřejné výpisy

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co je obsahem a co se daným výpisem získá za informace?

  • Centrální registr řidičů vede evidenci o řidičích, součástí je i centrální evidence paměťových karet řidičů.
  • Výpisem získá žadatel informace o jeho záznamech trestných bodů.
  • Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk úřady.

Správce rejstříku: Ministerstvo dopravy.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o neveřejný rejstřík, žadatelem může být fyzická osoba

  • která může požádat o výpis na svoji vlastní osobu = musí předložit doklad totožnosti (OP, cestovní pas, atd.)
  • nebo zmocněnec = předkládá plnou moc, úředně ověřenou a svůj doklad totožnosti

Kolik to stojí?: První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů FO

Co je obsahem?

Obsahem daného výpisu je údaj o udělení či neudělení trestu pro konkrétní fyzickou osobu.

Co daným výpisem získám za informace?

Informační systém Rejstříku trestů vede seznam evidencí fyzických a právnických pravomocně odsouzených osob.

Správce rejstříku: Ministerstvo spravedlnosti.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Výpis je vydán vždy na konkrétní fyzickou osobu.

  • Žadatelem je fyzická osoba – platný průkaz totožnosti (OP, pas, povolení k pobytu, atd.), OP vydány od 1.1.2012 již neobsahuje údaj o rodném příjmení (rodný list).
  • Žadatelem může být i zmocněnec – musí předložit úředně ověřenou plnou moc a vlastní doklad totožnosti

Kolik to stojí?: 100,- Kč