Ostatní | Obec Křenice

zavolejte nám
zavolejte nám
+420 323 602 206
Úřední hodiny
Úřední hodiny
Po: 17:00 - 19:00
St: 09:00 - 11:30

Ostatní

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Co dostanete:

 • registrace a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Co potřebujete vědět:

 • statutární zástupce potřebuje OP
 • kontaktní osoba úředně ověřenou plnou moc + OP

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou další, i započatou stránku

Registr živnostenského podnikání pro FO/PO

Úředník na kontaktním místě Czech POINT podání přijme pomocí elektronického formuláře. Podle živnostenského zákona (§ 72) lze přijmout podání na:

 • Formuláři registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu.
 • Formuláři registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu.

Podávající může předložit kontaktnímu místu Czech POINT následující podání v listinné podobě:

 • Ohlášení živnosti.
 • Ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku.
 • Žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

AGENDY ISDS (datové schránky)

O co je možné zažádat:

 • zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby (právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a úřadům veřejné moci bude schránka zřízena automaticky ze zákona)
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Vysvětlivky: PO - právnická osoba, FO - fyzická osoba, PFO - podnikající fyzická osoba, OVM - orgán veřejné moci

KONVERZE DOKUMENTŮ

 • formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • formulář autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku