Základní registry | Obec Křenice

Obec
Křenice
zavolejte nám
zavolejte nám
+420 323 602 206
Úřední hodiny
Úřední hodiny
Po: 16:00 - 19:00
St: 09:00 - 12:00, 13:00 - 14:30

Základní registry

Výpis údajů z registru obyvatel (ROB)

Způsoby vyžádání výpisu z registru obyvatel

 • Osobně – po předložení dokladu totožnosti.
 • Prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.

Výpis údajů z registru osob (ROS)

Žádost o výpis údajů z registru osob

 • Žadatel musí být oprávněný zástupce subjektu, jinak se výpis neposkytne! Vstup do transakce se skládá z identifikace žadatele a identifikace právnické osoby, pro kterou je výpis požadován.
 • Údaje o žadateli se v registru vyhledají podle čísla dokladu totožnosti.
 • Právnickou osobu (subjekt), pro kterou je výpis žádán, lze identifikovat podle jejího IČ nebo podle názvu subjektu.

Veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)

Žádost o veřejný výpis údajů z registru osob

 • Žadatel nemusí být oprávněný zástupce subjektu – může veřejný výpis požadovat pro libovolné IČO.
 • Vstup do transakce se skládá z identifikace žadatele a identifikace právnické osoby, pro kterou je výpis požadován.
 • Údaje o žadateli se v registru vyhledají podle čísla dokladu totožnosti.
 • Právnickou osobu (subjekt), pro kterou je výpis žádán, lze identifikovat podle jejího IČ nebo podle názvu subjektu.

Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)

Způsoby vyžádání výpisu

O výpis o využití údajů z Registru obyvatel může žadatel požádat těmito způsoby:

 • Osobně – po předložení dokladu totožnosti.
 • Prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.

Výpis o využití údajů z registru z registr osob (ROS)

Žádost o výpis o využití údajů z registru osob

 • Vstup do transakce začíná identifikací žadatele, jenž výpis požaduje.
 • Žadatel nejprve předloží svůj platný doklad totožnosti.

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel (ROB)

Kdo může žádat o změnu v registru obyvatel

O změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel může žadatel požádat těmito způsoby:

 • Osobně – po předložení dokladu totožnosti.
 • Prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.

Žádost o změnu údajů v registru osob (ROS)

Žádost o změnu údajů v registru osob

 • Žadatel musí být oprávněný zástupce subjektu, jinak transakci nelze provést.
 • Žadatel nejprve musí předložit svůj platný doklad totožnosti.
 • Údaje o právnické osobě (subjektu), jejíž údaje se mají v registru osob změnit, se v databázi registru po ověření totožnosti žadatele vyhledají podle IČ nebo popisu subjektu.

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Způsoby žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě

Tato agenda umožňuje vyžádat poskytnutí údajů z Registru obyvatel třetí osobě nebo vyžádat odvolání poskytnutí údajů třetí osobě.

O poskytnutí nebo odvolání údajů třetí osobě může žadatel požádat těmito způsoby:

 • Osobně – po předložení dokladu totožnosti.
 • Prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.