Historie | Obec Křenice

zavolejte nám
zavolejte nám
+420 323 602 206
Úřední hodiny
Úřední hodiny
Po: 17:00 - 19:00
St: 09:00 - 11:30

Historie

Historie obce

 • Název obce vznikl z původního názvu chřenná – křenná ves (lidově ta Křenice, do Křenice, v Křenici, křenickej atd.).
 • Prvním známým majitelem vsi byl pražský měšťan Henslin
 • Další majitelé se velmi často střídali, pro zajímavost uveďme snad jen (Vchynské ze Vchynic, Smiřické ze Smiřic, Skalské z Dubu, Zajíčky z Křenic)
 • Roku 1613 na Chřenicích zemřel rytíř Daniel Skalský z Dubu.
 • Křenice patřila k uhříněveskému panství.
 • Rozvoj vsi v 19. století zachycuje mapa stabilního katastru z roku 1842, kde je patrná uzavírající se zástavba statků kolem dnešní návsi.
 • V roce 1936 byla v obci založena tělovýchovná jednota Sokol, která funguje až do současnosti.


Pamětihodnosti

 • Nejstarší dochovanou památkou obce je zvon z roku 1747 od Jana Horálka (původně byl asi umístěný na dřevěné zvonici, ta současná, kamenná pochází z přelomu 19. a 20. století.)
 • Vedle zvonice stojí poutní kříž na soklu z roku 1841 (kříž samotný s ukřižovaným Ježíšem a Pannou Marií pochází ze hřbitovního kříže a je podstatně mladší).
 • Pomník padlým z dvacátých let dvacátého století připomíná jedenáct křenických rodáků padlých v první světové válce. (V horní části byla dodatečně připevněna deska na památku dalšího rodáka Dr. Josefa Kratochvíla, který byl popraven nacisty.)
 • Tvrz stávala do roku 1650 v prostoru bývalého panského hospodářského dvora a jiné stopy po ní nejsou.
 • Z barokního špýcharu z roku 1780 stojí už jen obvodové zdivo.
 • V poměrně dobrém stavu je už jen budova bývalého kravína z roku 1875 vyzděná z kyklopského žulového zdiva.